project Stolpersteine Diepenheim

De werkgroep Stolpersteine Diepenheim maakt onderdeel uit van Stichting Kunstmoment Diepenheim. Mocht u het project Stolpersteine Diepenheim met een geldelijke bijdrage willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer NL05RABO0122004043 t.n.v. Stichting Kunstmoment Diepenheim, o.v.v. Stolpersteine Diepenheim.

 

De werkgroep Stolpersteine Diepenheim bestaat uit de volgende leden:

 

 

- Deffry van Campen

- Harry Eggels

- Edward Oskam

- Tonnie Vehof

Het project Stolpersteine Diepenheim wordt mede mogelijk gemaakt door geldelijke bijdragen van particulieren en de (financiële) steun van:

Rabofonds Centraal Twente

www.rabobank.nl

V.V. Diepenheim

www.vvdiepenheim.nl

Koninklijk onderscheiden Toneelvereniging Ons Genoegen Diepenheim

Diepenheimse Schutterij

www.diepenheimseschutterij.nl

Ondernemers Vereniging Diepenheim

www.ovdiepenheim.nl

Stichting Fonds 1819

www.fonds1819.nl

Stichting Groothuis Fonds

Cogas Cultuurfonds

www.cogas.nl