project Stolpersteine Diepenheim

Het project Stolpersteine Diepenheim is een onderdeel van Stichting Kunstmoment Diepenheim. Initiator van dit project is de werkgroep Stolpersteine Diepenheim. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 

 

- Deffry van Campen

- Harry Eggels

- Edward Oskam

- Tonnie Vehof

 

 

Mocht u de werkgroep met een geldelijke bijdrage willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer NL05RABO0122004043 t.n.v. Stichting Kunstmoment Diepenheim, o.v.v. Stolpersteine Diepenheim.

 

Het project Stolpersteine Diepenheim wordt mede mogelijk gemaakt door geldelijke bijdragen van particulieren en de (financiële) steun van:

Rabofonds Centraal Twente

www.rabobank.nl

V.V. Diepenheim

www.vvdiepenheim.nl

Koninklijk onderscheiden Toneelvereniging Ons Genoegen Diepenheim

Diepenheimse Schutterij

www.diepenheimseschutterij.nl

Ondernemers Vereniging Diepenheim

www.ovdiepenheim.nl